Naučíme matematiku každého.

Podívejte se, v čem jsou naše učebnice a pracovní sešity lepší.

Zde vidíte výhody našich učebnic

  • Studentský jazyk
  • Moderní a přehledná grafika
  • Příklady řešené krok za krokem
    s podrobným komentářem
  • Systematické připravení na státní maturitu
  • Matika v praxi
    "K čemu mi to jednou bude?"
  • Řešené příklady s procvičením na webu s použitím QR kódů

Naše učebnice a pracovní sešity používá přes 1 studentů

průmyslovka Třebeš
SOŠ Karlovy Vary s.r.o.
Biskupské gymnázium Ždár nad Sázavou
SOŠ Civilního letectví Praha Ruzyně
ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium
SOŠ InterDACT s.r.o.
Českoslovanská akademie obchodní
SOAS
Gymnázium Dobruška
Sportovní a podnikatelská SŠ v Plzni
Gymnázium Na Vítězné pláni Praha
SOŠ a SOU Kladno
Hotelová Škola Hradec Králové
SOŠ Prostějov
ISŠ
SOU DOM STOD
COPt
SPŠ Stavební Pardubice
Profit
SPŠ Tachov
Mesit
Střední škol a Mateřská škola Aloyse Klara
OA Chrudim
SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant
Lékařství
Soukromá střední škola Most
Obchodní akademie Vinohradská Praha
Děčín Libverda
Obchodní Akademie Neveklov
SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk
SŠGS Přerov
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
SOŠ Karlovy Vary s.r.o.

Rodiče a studenti

Charlotta Máčková

Ostrov

Prohlédla jsem si ukázky z vaší knihy a jsem nadšená. Připomněly mi mé skvělé učitele matiky, kteří nám látku vysvětlovali obdobným způsobem tzn. "polopaticky". Žel mé děti už štěstí na takové kantory neměly, takže jsem se musela zapojit já, a totéž mne čeká i s vnukem. Přeji hodně štěstí v další práci.

Učitelé

Mgr. Jaroslava Mohelníková

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové

Nejedná se o běžné učebnice, se stručně zapsaným řešením příkladů, kterému žáci mnohdy nerozumí. V těchto učebnicích je vždy řešení doplněno detailním vysvětlením v jazyce, který je pro studenty snadno pochopitelný. Pozitivně hodnotím také grafický vzhled, který velmi přispívá k přehlednosti.

Matika pro spolužáky v médiích

Učebnice matiky

Objednejte učebnice

Matika pro spolužáky

Objednat Více o učebnicích